AHİR ZAMAN DA İMTİHAN

ŞÜKRÜ YAVUZ

Alemlerin rabbine hamd eder fahri kainat sebebi mevcudat 14 bin aleme şefaat ve rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (sav) sonsuz salat ve selamlar olsun.

 Bu yazıyı okurken ben kimim? Nerden geldim ? görevlerim nelerdir? Acaba sorumluluklarımı yerine getirebiliyor muyum ? Ve ömür vefa ettiğinde, ‘Evet şimdi rabbimin huzuruna alnım açık başım dik gidebilir miyim?’ diyebilecek miyiz?

 Evvela bizim rabbimiz le bir ahdimiz vardı. Kal’u beladan beri söz vermiştik. Yaratıcı , rızık verici ve kanun koyucu olarak Allah (cc) tanıyacaktık. Onun çizdiği sınırlar ve kanunları ihlal etmeyecektik ve eşrefi mahlukat varlıkların en şereflisi olarak anılacaktık.

 Cennette başladı bu hayat mücadelesi ve yola çıkarken uyarılmıştık oysa . ezeli ve sinsi düşmanınız şeytanın hile ve aldatmalarına kanmayın sakın o sizi aldatmasın .

 Ve nihayet Habil ve Kabil  ile başladı hak ve batıl mücadelesi. Ya hakkın yanında Habil olacaktık veya batılın yanında Kabil olacaktık. Ya Hz. Nuh’un gemisine binip tufandan kurtulanlardan olacaktık veya babasına ‘ben şu dağın tepesine gider kurtulurum ‘ diyen zavallılardan olacaktık. Ya Hz. İbrahim gibi baltasını  alıp Nemrut’un saltanat ve putlarını kırdığı gibi bizler için  olmazsa olmazlarımız dizilerimiz, maçlarımız, filmlerimiz, mal ve servet aşkımız diye bilinen haktan gayrı batıldan yana olan putlarımızı kırabilecek miydik?

 Ya cehaletin zirve yaptığı , haksızlığın kol gezdiği , kadınların bir meta ve eşya gibi alınıp satıldığı , kız çocukların diri diri toprağa gömüldüğü cahiliye döneminden yana olacaktık veya 14 asır evvel cahiliye karanlığının kol gezdiği Mekke’ de yetim olarak dünyaya gelen ve Hz. Amine’ nin evinde bir ışık gibi dünyamızı aydınlatan Hira Nur  dağında ‘OKU ! SENİ YARATAN RABBİNİ ADIYLA’ başlayan ilahi emirler ile şereflenen bizler milli ve manevi değerlerimize bağlı nesillerin yetişmesi için uğraşan ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ düsturuna inanan ve kendisi için değil kardeşi için yaşayan muhacire ensar olmak için can atanlardan olacaktık.

 Ahir zamanın fitneleri kol gezerken acaba ben görevlerimi yerine getirebiliyor  muyum? Evlerimiz, çarşılarımız , pazarlarımız ve dahi sokaklarımız ilahi kanun ve nizamlara göre mi

acaba yoksa. Yoksa  ……Allah muhafaza.

 

Paylaş: