Allaha ibadet içinde yetişen genç

FARUK ER

Hadisi şerifte geçen 7 sınıftan biri olan “Allaha ibadet içinde yetişen genç ” sınıfı günümüzde  pek nadir rastlanan  bir sınıf olmuştur  yarınlara umutla  bakmak için, Allah'ı tanıyan, kuran-ı iyi kavrayan, Resulullah'ı iyi bilen ve İslami yol edinen  gençlik  ancak istikbal için umut vaat edebilir.

İslam beldelerinde yaşayan, İslam'ın havasını teneffüs eden , suyunu  içen, yiyen ve adı İbrahim, Hüseyin  olan  Müslüman bir babanın  ve annenin oğlu olan  bazı şahıslar İslam dışı felsefelere kendini kaptırıp , ilkeleri ve düzeni olmadığı gibi rastgele yaşam tarzına  sahip olup, aynı zamanda hukuk gözetmeyen, adalet bilmeyen kendisinden başkasını düşünmeyen  hodgam ve bedbin  kişiliğe  bürünmüş ortalığı  kasıp kavuran, her tarafı vaveyleye  veren  yaşamı hem kendilerine, hem de toplum için zir-u zeber eden bir nesil yetiştiriyorlar. İnsanları  İslami değerlerinden uzaklaştırıp, geçici hevesler peşinden koşturan,  içki, uyuşturucu,  kötü alışkınlıklara  bulaştıran, gençliği öz benliğinden  uzaklaştıran , gençliğin aklını devreden çıkaran,  gençliği hissiyatla harekete geçmeyi tercih eden, gençliği pimi çekilmiş bir bomba haline getiren sorumsuz başı boş bir nesil yetiştiren  bu zihniyet kime hizmet ediyor veya  böyle bir nesil kime yarayabilir.

     İslam araştırılmadan, okunmadan, İslam dünyada eşi ve benzeri olmayan  sosyal bir yaşan biçimi ve düzeni olduğu hayatın ancak inanç ve İslam  esaslarına dayalı  bir yaşam  insana huzur verir.  İslam da adalet mutlaktır. Güçlünün zayıfı ezmek değil, İslam sosyal adaletiyle örneklik teşkil etmiştir. Peygamber (a.s) bir hadisi şerifte söyle Buyurmuştur  “ bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır”.  İslam dini fıtrat dini olduğu için insanın doğasına daha uygundur , düzen ,asayiş ancak İslam'ı yaşamakla mümkün olur, aksi halde zülüm ve zorbalık  başını alır gider, insanlık kontrolden çıkar. Hayat yaşanmaz olur.

Ey genç nesil  geçici heveslerden vaz geçelim, Allah'ı bilen, İslam'ı bilen, İslami değerleri kendilerine referans kabul eden, İslam'ın güzel ahlakını ruhunun derinliklerinde hisseden  “bütün müminler kardeştir ” şiarını kendilerine düstur edinen, kendisi için istediğini kardeşi için isteyen, İslam'ın insanlığın  tekrar neşv-u nema bulduğu bir dünya  herkesin hukukunu gözeten, Allah tan korkan , Allaha  hesap vereceğini  bilen,  hiçbir zaman kötülüğe bulaşmayan,  İslam  ve insanlık için ağlayan, gençliğin ilimle, irfanla yükselmesine vesile olan,  camilere koşup ruhlarını  temizleyen, takva ile zirveleri zorlayan, bütün insanlığın kurtuluşu için çaba sarf eden ,haya  ve edepte güzel örnek olan, toplum onlara namusunu, malını canını teslim edebilecek İslami ahlaka sahip, İslam la ruh   bulmuş ve kendi nefsi üzerine bile olsa hakkı haykırmayı haktan yana olmayı, bütün insanlığa özellikle genç nesille nasip etmeyi  Allah (c.c)tan  dilerim…. Selam ve dua ile.. 

FARUK ER - MARDİN­ NUSAYBİN 

Paylaş: