ORTADOĞU ÇIBANI

SEYFETTİN AĞIRMAN


Batılı ülkelerin özellikle İngiltere'nin sömürgeci ve işgalci politikalarının neticesinde orta doğuda yeşeren kanserli bir çıban olan İsrail devleti kurulduğu günden bu yana orta doğuda sorun olmaya ve sorun üretmeye devam etmektedir. Filistin’i işgal ettiği günden beri insanlara hayat hakkı tanımayan bir devlet terörü uygulamaktadır.

İsraili bu noktaya getiren başta Amerikan emperyalizmi, birleşmiş milletlerin pasif ve taraflı tutumu ile Ortadoğu halklarını yöneten kukla rejimlerin sürdürdükleri korkakça siyasetlerdir. Her ne zaman Filistin gündeme gelirse Filistin sorunu olarak dile getiriliyor. Halbuki sorun Filistin’de değil Filistin’i işgal eden Siyonist İsrail’de dir. Onun için bu gün artık Filistin sorunu diye bir sorun yoktur İsrail sorunu vardır.

İsrail’in attığı her adım işgal ile sonuçlanmış sözde ara bulucu ve barışçıl konumunda olan Amerika tarafsızlığını bir kenara bırakarak terör rejiminin bütün hukuksuzluklarını korumuş ve kollamıştır. Bunun son örnekleri Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi ve Suriye  toprağı olduğu halde Golan tepelerini İsrail’in toprağı olarak onaylamasıdır.  Buda gösteriyor ki Amerika'nın orta doğudaki bütün çabası İsraili korumak ve işgalci siyasetini devam ettirmektir. Ortadoğu’nun özellikle İslam ümmetinin yaşadığı topraklarda çıkartılan kargaşa ve savaşların amacı İsraili gayri meşru gören halkları  zayıflatmak ve İsrail’e yönelebilecek her hangi bir saldırı ve oluşumu önlemektir.

Bu gün orta doğuda faaliyet gösteren ve Amerika ile ittifak halinde olan bütün rejimler siyasi askeri ve ekonomik olarak hiç bir zaman güçlenmeyecek daha doğrusu ABD‘nin çabaları ile güçlendirilmeyeceklerdir. Verilen askeri yardımlarda yerli halka karşı kullanmak şartı ile verilmektedir. Aynı şekilde özgürlük mücadelesi verdiğini iddia eden hiçbir yasa dışı örgüt veya örgütlerde bu amaçlarına ulaşmayacak, silahlı çatışmalar neticesinde elde ettikleri bölgelerde belli bir süre sonra ya İsrail’in istediği şekilde idare edilecek yada İsrail'e bırakacaklardır.

 Yani sizin anlayacağınız İslama ve Müslümanlara karşı yürütülen siyasi askeri ve ekonomik bütün çalışmalar İsrail ve Amerika’ya hizmet etmektedirler. Dikkat ederseniz dünyada ve yerelde fiili ve sözlü olarak yapılan bütün hareket ve söylemler İslama karşı olup  İsrail ve Amerikayı memnun etmeye yöneliktir. Onun için diyoruz ki bu gün İslam coğrafyasında var olan sorunların tanımını yeniden yapmak sorundayız ve diyoruz ki Filistin sorunu değil İsrail sorunu vardır, aynı şekilde terör tanımını da yeniden tanımlamak zorundayız.

 İsrail’in ve ABD’nin çizgisinde olmayan herkes onların gözünde terörist kabul ediliyor bu bazen devletlerin orduları bile olabiliyor. Örneğin  sadece İsrail’e karşı mukavemet eden Hizbullah, İran Ordusu, Venezuela devlet başkanı ve onu destekleyenler, Güney Kore, Irak, Afganistan, Filipinliler Çeçenler ve bunun gibi dünyanın neresinde özgürlük için  mücadele eden  ve sömürgeciliğe  karşı duran bir insani ve İslami kurum veya kuruluş varsa onlara göre teröristtir. Dolayısıyla İsrail ve Amerikan emperyalizmine karşı ayakta durmaya çalışan veya işgale uğrayan bütün halkların yeniden düşünmeleri ve iç sorunlarını kendi kardeşleriyle bir araya gelerek çözmeleri gerekir iç barışlarını ve kardeşliklerini tesis etmek zorundadırlar. Yoksa dün kadife devrimi bu gün Arap baharı ile yakıp yıkılan topraklar kan deryasına dönen coğrafyalar yarın başka bir isimle tekrarlana bilirler.

Selam ve Dua ile.

12.04.2019

SEYFETTİN AĞIRMAN

Etiketler:
Paylaş: