İYİ BİR YAZAR NASIL OLMALI?

SEYFETTİN AĞIRMAN

 

İYİ BİR YAZAR NASIL OLMALI?

Seyfettin Ağırman

Medeniyetlerin  ve kültürlerin kurulması, gelişmesi ve yayılmasında yazının kullanılması sayesinde çok daha hızlı ve farklı boyutlara ulaşmıştır. Artık insanlar ve milletler yazılı kaynaklar sayesinde birbirinden daha kolay etkilenip anlaşmakta kültür ve medeniyet ihracı sayesinde bir millet başka bir milleti silah zoru olmaksızın kuşatma ve manen işgal edebilmektedir. Bu gerçeği tarih boyunca gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu gün bağımsızlıklarını ilan ettikleri halde hala İngilizler gibi yaşayan, onlar gibi İngilizce konuşan Afrika yada uzak doğu halkları yada Fransızlar gibi yaşayan ve konuşan bazı Afrika ve Arap ülke ve halkları gibi. üstelik  çoğusa yüz yıllarca sömürülmüş yada soykırımdan geçirilmiş olmasına rağmen. bu gelenek sömürge tarihiyle aynı yaştadır.

Günümüzde fertlerin ve milletlerin gelişme ve ilerleme ölçülerinden biride okur-yazarlık olarak kabul edilmektedir. Örneğin Türkiye'nin Avrupa birliğine katılıma ve uyum gösterme amacıyla bir zamanlar gece okulları, okuma yazma kursları adı altında okuma-yazma seferberliği başlatılmıştır.

Benim asıl değinmek istediğim konu yazarlık mesleğidir. Yukardaki açıklamalara baktığımızda ve bundan yüz, yüzeli yıl önceki imparatorlukların yıkılış ve dağılışılar neticesinde orya çıkan ulus devletler ile beraber çizilen sınırlar her ne kadar yeni yeni ortaya çıkan demokrasi, sosyalizm, özgürlük, adalet, eşitlik gibi sloganlar ve fikirler üzerinde bina edilmiş iseler de tam tersine halkları ve milletleri dünya üzerinde etrafı tellerle çevrili hapishane misali ülkeciklere bölmüştür ve tüm bu olup bitenlerin temeline indiğimizde matbaanın, basının ve yazarların rolünün, orduların romlundan çok daha fazla olduğunu göreceğiz. bu anlamda silahşör ve kalemşör kelimelerini sık sık duyar ve kullanır olduk.

Durum bu iken,yazarlık yapan insanların krallardan, sultanlardan, hükümetlerden ve bunlara muhalif olan güçlerden bağımsız mesleklerini icra etmeleri beklenemez. taraf, bertaraf yada bertaraf olmak arasında seçim yapmak zorundalar. İyi bir yazar, gerçekleri yazmak, toplumun sorunlarını olduğu gibi dile getirmek, hak ve hakikatin ortaya çıkması, adaletin yerini bulması için çalışmak zorundadır yani bertaraf olma pahasına bertaraf olmak zorundadır. toplumun sorunlarına kulak tıkamak, iktidar sahiplerinin sözcüsü olmak yazarlık değildir.

    Bu gün dünyanın içinde bulunduğu kaos ve süregelen iktidar ve çıkar kavgalarını sürdüren güç odakları ve bunlara bilerek veya bilmeyerek taşeronluk eden bölgesel ve  küresel örgütlerin acımasız savaşları, halkların problemlerini dert edinmiş bir yazar için daha da önem arz etmektedir.

Diğer taraftan demokrasi libasına bürünmüş baskıcı yasaların verdiği yetkiyle gerçekleri dile getiren yazarlara uygulanan şiddet ve sansürün getirdiği sıkıntılar.

Bütün bunlara rağmen hayat devam ediyor ve basının önemini de tazeliğini korumaktadır korumaya da devam edecektir. Yeter ki bıkmadan usanmadan yazmaya devam edelim.

Ben bu duygu ve düşüncelerle ilk yazımı yazmaya başlarken, gayret bizden, başarı Allah'tan, yazmak bizden, okumak sizden diyorum ve saygılarımı sunuyorum.

 

 

Paylaş: