Öğle:12:07 İkindi:15:13
17 °C

Belediyelerin alacakları kararlara STK'lar da müdahil olsun

Belediyelerin alacakları kararlara STK'lar da müdahil olsun

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, belediyelerin karar alma sürecine STK'ların da katılması talebinde bulundu.

STK'ların, belediyelerin alacakları kararlara katılma talebi için Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 10 ilçenin belediye başkanlıklarına resmi dilekçe ile başvuruda bulunduklarını belirten Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Avrupa'da Sivil Toplum Örgütleri'nin, başta belediyeler olmak üzere, kamuya hizmetle yükümlü olan tüm kurumların, karar alma sürecinde; bilgilenme ve şeffaflık adına katılım ve katkı sağladıklarını belirterek kendilerinin de belediyelerin alacağı karar süreçlerinde yer almak istediklerini söyledi.

Öter, "STK'ların amacı; baskı mekanizması yoluyla üyelerinin çıkarlarını, haklarını ve menfaatlerini korumak, daha geniş bir siyasal platformda bu menfaatlerin savunulmasını sağlamaktır. Etkin bir sivil toplum sayesinde, bireyler sadece seçimlerde oy veren tekil seçmen kimliğinden sıyrılarak sivil toplumun örgütlü bir üyesi haline gelir. En önemlisi de, STK'lar vatandaşlık kültürünün kazanılmasında etkili olurlar. Batıda sosyal devletin uzun dönemde bütün vaatlerini yerine getiremeyeceği, kamusal alanda sosyal devlet ve siyasi partilerin boşalttığı alanı doldurmak gibi bir zorunluluk ortaya çıktı. Bu zorunluluk Batı toplumlarında sivil toplum kuruluşlarına önem verilmesini sağladı ve bunlara karşı yönelen dikkati çoğalttı. Bu gelişmeler neticesinde özellikle  sivil toplum kuruluşlarının sayıları, çalışma alanları ve işlevleri hızla yayıldı ve genişledi, sivil toplum kuruluşlarına verilen önem arttı." diye konuştu.

Belediye başkan ve meclis üyelerinin demokratik sistemin marifetiyle seçilerek işbaşına geldiklerini dile getiren Öter, şöyle devam etti:

"Bizler de 60 dernek bileşeni bulunan ve demokratik sistemin bir parçası olan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak Mardin Büyükşehir, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Ömerli, Mazıdağı, Derik, Yeşilli, Savur ve Dargeçit belediyelerimize 27.05.2019 tarih ve 2019/003 Sayılı resmi yazı ile başvuruda bulunduk. Bu talebimizin amacı, belediyelerimizin halka karşı şeffaflık anlayışlarına katkı ve destek sunmakla birlikte, demokratik kitle örgütleri olarak halkımıza karşı görevimizi yapmak istiyoruz.  Bu demokratik hak ve talebimizle ilgili belediyelerimizden gelecek olumlu veya olumsuz her türlü yaklaşım ve faaliyetler; gerek kurumsal sosyal medya sayfalarımızda, gerekse basın aracılığıyla objektif ve yansız bir şekilde kamuoyuna duyurulacaktır." (Mehmet Aslan-İLKHA)